Elekrochemická regenerace

        Elektrochemická regenerace akumulátorových baterií plněných elektrolytem kyseliny sírové je prováděna přidáním regeneračních přísad do elektrolytu , případně doplněnaprocesem impulzního nabíjení a formování, nebo nabíjením a formováním malými proudy pomocí dobíječů pro tento způsob dobíjení vybavených.

        Chemické přísady svým působením odstraní nevratnou sulfataci nereagující aktivní hmoty z povrchu elektrod. Tím se vytvoří podmínky k opětovnému vytvoření aktivní hmoty a obnovení činnosti akumulátoru.

        Velmi častým problémem stárnoucího akumulátoru je tvrdnutí elektrod zpravidla způsobené nesprávným dobíjením a využíváním akumulátoru. Pokud jsou elektrody ztvrdlé, kroutí se a mohou způsobit poškození separátorů a následný zkrat.

        Při reakcí regeneračních přísad dochází k uvolňování atomárního kyslíku, který má při dlouhodobém působení vliv na změnu vlastnosti olova ( působí na jádro atomu kovů ),tím, že jej změkčuje.

        Při chemické reakci přísad dochází k zjemnění struktury spadů kalů a tím k snížení objemu kalů v nádobě článku. Regenerovat lze i články s vnitřním zkratem mezi elektrodami způsobeným přerostem nevratné sulfatace.

        Procesem regenerace Akuros lze úspěšně zvrátit proces stárnutí baterie , dokonce zlepšit jeho stav na původní hodnoty. Starou olověnou akumulátorovou baterii, jejíž kapacita klesla pod 30% její původní hodnoty, a pro další provoz již nestačí čeká zrušení. Dnes však lze takový akumulátor úspěšně a levně regenerovat.

Výběr použitých baterií k regeneraci se provádí:

podle následujících zásad:

 • změří se klidové napětí baterie - pokud vykazuje startovací baterie napětí nižší jak 11,8 V , připojíme zkoušenou baterii na 10 minut na zdroj dobíjení s nabíjecím proudem In = C20, změříme napětí po vypnutí a necháme cca 10 min. stát, jestliže napětí nedrží alespoň na hodnotě 12,3 V , baterie není vhodná pro regeneraci.
  K regeneraci nejsou vhodné baterie kdy jeden z článků je již pod hranicí 0,8 V , u baterií, které promrzly   je nebezpečí poškození separátorů a mohou mít trvalé neúměrně vysoké samovybíjení a nebudou držet kapacitu.

 • před dodáním regeneračního roztoku upravíme výšku elektrolytu odsátím nebo přilitím dest. vody , aby byly jen zakryty separátory a elektrody, pak dávkujeme reg. přísady.

 • pokud nemáme jistotu, že některý článek je ještě regenerovatelný, přidáme nejprve přísady jen do něj a nabíjíme podle bodu a.

 • dávkování článků baterií:
  45 Ah - 12 V do čl. cca 2 x 10 ml. s odstupem 10 minut
  90 Ah - 12 V do článku 2 x20ml s odstupem 10 minut
  125 Ah - 12 V do článku dáme 2 x20 -25 ml s odstupem 10 minut
  150 Ah baterie dáme 2 x 25 ml ml s odstupem 10 minut
  185 Ah- 12 V dáme 2 x 30 ml s odstupem 10 minut.

 • dobíjení reg, baterie:
  po dávkování regeneračního. roztoku do baterie začneme nabíjet cca za 15 minut
  první fáze dobíjení je proudem C 20 - C 15 i C 10 do doby prvního čeření elektrolytu, pak bat. Vypneme a nabíjíme proudem C 005, poté snížíme a nabíjíme proudem C 0,02 - C0,012 řádově l2 -24 hodin i více.
  Baterie se nesmí nabíjet při teplotách nad 40 st. celsia.

  Provoz a údržba baterií :

 • Nové poznatky v údržbě a provozu olověných akum. baterií

 • Ověřování a vyhodnocení stavu akumulátorů

 • Ošetřování startovacích olověných akumulátorových baterií

 • Dobíjení a formování akumulátorů po regeneraci

  Možnosti dodávky a provedení regenerace:

 • Dodávka s dávkováním, zaškolení a stanovení způsobu dobíjení - Objednávka

 • Kompletní provedení regenerace s naformováním baterie

 • Dobíjení a formování akumulátorů po regeneraci