• Akumulátor udržujte vždy suchý a čistý. Póly a oka(hlavně kladné) čistěte horkou vodou a konzervujte vazelinou nebo hustým minerálním olejem. Znečištěné spoje omezují přechod proudu a tím snižují využitelnou kapacitu akumulátoru.

 • Hladinu elektrolytu udržujte ve výšce 15 mm nad horním okrajem akudesek. Kontrolujte jí v létě po dvou týdnech, v zimě po třech týdnech a doplňujte zásadně destilovanou vodou.

 • Elektrolyt dolijte jen v případě, když se prokazatelně z jakýchkoli důvodů z akumulátoru vylil. Za této situace dolijte elektrolyt takové hustoty, jako je v akumulátoru.

 • Nevybíjejte akumulátor pod hranici 1,75 V na článek.

 • Dbejte, aby se regulované napětí ve vozidle pohybovalo v mezích 2,25 – 2,4 V na článek. Plynovací napětí akumulátoru 2,4 V na článek ve vozidle nepřekračujte.

 • Občas zkontrolujte stav nabití akumulátoru a podle potřeby dobijte akumulátor mimo vozidlo. Napětí zdroje má být min. 2,7 V na článek.

 • Nikdy nenechávejte akumulátor ve vybitém stavu. Pokud je vozidlo mimo provoz, dobíjejte ho každý měsíc 2-3 hodiny proudem 0,1 C 10.

 • Při nabíjení akumulátoru se nesmí překročit teplota 40 °C.

 • Elektrickou instalaci vozidla udržujte neustále v pořádku. Dbejte, aby kabely byli řádně izolované a oka kabelů řádně připevněná. Občas zkontrolujte, zda je pod podložkou akumulátor ukostřen a není-li vodivost snížená vnějšími vlivy (vrstva kalu).

 • K dobíjení akumulátoru nepoužívejte rychlonabíječe bez výslovného doporučení výrobce uvedeného akumulátoru.

 • Na akumulátoru neprovádějte jiné zásahy než běžné ošetřování.

 • Pravidelnou pozornost věnujte průchodnosti odvětracích zátek článků akumulátoru.

 • V prostoru pro akumulátor ve vozidle nepřepravujte žádné kovové předměty, které by mohli způsobit zkrat.

 • Ve vozidle používejte jen takové elektrospotřebiče, jejichž příkon je schopná krýt zdrojová souprava vozidla a akumulátor.

  Provoz a údržba baterií :

 • Nové poznatky v údržbě a provozu olověných akum. baterií

 • Ověřování a vyhodnocení stavu akumulátorů

 • Ošetřování startovacích olověných akumulátorových baterií

 • Dobíjení a formování akumulátorů po regeneraci

  Možnosti dodávky a provedení regenerace:

 • Dodávka s dávkováním, zaškolení a stanovení způsobu dobíjení - Objednávka

 • Kompletní provedení regenerace s naformováním baterie

 • Dobíjení a formování akumulátorů po regeneraci