Podstatnou úlohu v životnosti akumulátoru má samotné jeho dobíjení.Po desetiletí se vedou spory o tom nejlepším způsobu dobíjení akumulátorových baterií a současně se hledají nové možnosti toho nejpříznivějšího dobíjecího režimu pro tyto sekundární zdroje napětí.

        Jednu poučku pravdivou bych rád uvedl na začátku k návodu o dobíjení. Každý akumulátor je možno nabíjet jakkoli, ale nesmí mu to škodit tak, aby to nadměrně nesnižovalo jeho životnost. K tomu si musíme uvědomit, že každé nabíjení vede k opotřebování akumulátoru.

1. Začneme tím, co akumulátoru škodí, abychom akumulátor nevystavili nečekanému poškození.
- Určitě zakázáno je akumulátor nadměrně při nabíjení zahřívat , čímž omezíme jeho příkon , a zamezíme jeho přebíjení, ( vysokým proudem, nadměrně dlouho a pod.)
- určitě zakázáno je akumulátor nadměrně nabíjet pulzním nabíjením , aby nedošlo k zahlcení spadů nevratné sulfatace a k poškození elektrod,
 • určitě je zakázáno akumulátor nabíjet bez dostatečného množství elektrolytu,
 • určitě je akumulátor zakázáno nabíjet v prostorách s nebezpečím výskytu otevřeného ohně nebo jiného nebezpečí požáru,
 • určitě je olověný akumulátor zakázáno nabíjet v prostorách s jinými chemickými sloučeninami a látkami ,/ např. v lakovně, nebo s alkalickými akumulátory ).
2. Čím akumulátoru prospějeme?
- určitě tím, že jej nenecháme ve vybitém stavu , ale budeme se snažit, aby akumulátor byl vždycky plně kapacitně nabit. Setkáváme se tu poprvé s rozdílnými názory řady třeba i odborníků, kteří argumentují tím, že akumulátor má své cykly životnosti. Můj názor je ten, že pokud zabráníme u elektrod akumulátoru jejich stárnutí a tvrdnutí v jehož důsledku se elektrody následně kroutí a drolí, učiníme pro jeho životnost daleko víc, než když právě tím, že jej necháme v polonabitém nebo vybitém stavu, aby jeho elektrody sulfatovaly a potahovaly se nevratnou sulfatací, která právě akumulátor znehodnocuje. Vždycky si proto pamatujme, nenabitý akumulátor rychleji stárne!
/ v praxi se projevuje použitý a znehodnocený akumulátor poklesem napětí článků bez
zátěže,čím je napětí článku po plném nabití na prázdno nižší, tím je článek horší.

 • určitě tím, že jej pokud nám to odstavení akumulátoru časově dovolí, nabíjíme akumulátor nižšími proudy, v praxi to znamená, že například akumulátor 400 Ah nastavíme na hodnotu nabíjení pro kapacitu pouze 350 nebo 280 Ah., dobíječ prodlouží dobu dobíjení, akumulátor se tolik neohřívá a konečné formovací napětí je nižší a pro doformování pro akumulátor výhodnější.
 • určitě tím, že pravidelně doplňujeme odpařenou vodu z elektrolytu , kvalitní destilovanou vodou, jinak se postupně i když po neskutečně malých množstvích dostávají do elektrolytu nečistoty , které se stále zvyšují a mohou narušovat elektrochemické reakce nabíjení a vybíjení,
 • určitě tím, pravidelně kontrolujeme jeho stav – viz ověřování stavu akum. baterie, a kontrolujeme jeho mechanické připojení elektrické části pro nabíjení i provoz.
3. Čím akumulátor zlepšíme , dokonce vrátíme zpět jeho původní kapacitu?
Důvodem snížení kapacity akumulátoru je zmenšení aktivní plochy s elektrochemicky schopnými částicemi vést elektrický náboj.
- určitě odstraněním nereagujících částic původní aktivní hmoty, které působí na povrchu elektrod jako odpor a brání procesu nabíjení a vybíjení. A jako správný odpor působí při zvlášť při nabíjení, jeho nadměrné zahřívání , což vede následně k deformaci elektrod a poškozování separátorů, vypadávání hmoty elektrod apod.
Tomuto jevu zamezíme odstraněním nevratné sulfatace právě přidáním regeneračního přípravku Akuros, který nejenže tyto částice odstraní bez následku na stávající aktivní hmotu, ale způsobí i její obnovení a potažení i na částech elektrod, jako jsou spojující provazce a propojky. Proto má regenerace přípravkem Akuros takový význam. Jednoznačně vede k obnovení až nad původní kapacitu akumulátoru, při čemž nejenže odstraní nežádoucí neaktivní hmotu z povrchu elektrod, ale současně ji rozmělní a sníží obsah kalů v nádobě až na 3/5 původního objemu.

Provoz a údržba baterií :

 • Nové poznatky v údržbě a provozu olověných akum. baterií

 • Ověřování a vyhodnocení stavu akumulátorů

 • Ošetřování startovacích olověných akumulátorových baterií

 • Dobíjení a formování akumulátorů po regeneraci

  Možnosti dodávky a provedení regenerace:

 • Dodávka s dávkováním, zaškolení a stanovení způsobu dobíjení - Objednávka

 • Kompletní provedení regenerace s naformováním baterie

 • Dobíjení a formování akumulátorů po regeneraci