Vyřazené olověné akumulátorové baterie plněné elektrolytem kyseliny sírové jsou považovány za nebezpečný odpad, proto je nutné při jejich vyřazení je řádně uskladnit, a zabezpečit jejich následnou likvidaci. Největší nebezpečí znečištění okolí je při jejich mechanickém poškozené, kdy dojde k úniku kyseliny sírové a kalů olova a jeho oxidů. Proto je nutné při uskladnění zejména v zimním období dbát na to, aby vyřazené akumulátory byly uskladněny tak, aby nepromrzly a při vybitém stavu pak nedošlo k porušení jejich obalu a nevytekl následně z nich elektrolyt.

Vyřazené akumulátory se vyskytují všude tam, kde se s nimi pracuje, když skončí jejich životnost. I v této oblasti jsme připraveni zákazníkovi pomoci a zabezpečit pro něj odbornou likvidaci nebezpečného odpadu výkupem a sjednáním odvozu takových baterií ke konečnému ekologickému zpracování.

K tomu je potřebí sepsat smlouvu o zabezpečení likvidace - viz vzor smlouvy a koncesní listinu opravňující tuto činnost.

Při tom upozorňujeme na to, že cena za šrot se může zvýšit, pokud např. z trakční baterie demontujete propojky, zaplatíme za ně trojnásobek ceny staré baterie. Případně vám přednostně poskytneme za stanovenou cenu regenerační přísady jako protihodnotu a při odběru nad l tunu zdarma poskytneme poradenskou činnost. V tomto případě je cena regeneračního roztoku bez poplatku poštovného a balného.