Elektrotechnický zkušební ústav
Státní zkušebna 201
Pod Lísem 129, 171 02 Praha – Trója

Číslo: 802243 Značka: Ing. HŘ/ŠB V Praze dne: 8.8.1988Z P R Á V A
o výsledku informační zkoušky


Název výrobku

Typ výrobku:

Jmenovité hodnoty:

Oborové číslo:

Počet zkoušených vzorků:

Zadavatel:

Výrobce:

Objednávka č.:

ze dne:

Vzorky došly do EZÚ:

dne:

Staniční baterie

34 - 108/145

60 V ; 145 Ah

346

staniční baterie složená z 30 článků

ČSD - Jihozápadní dráha SZD, 350 99 Cheb 2

PANP Mladá Boleslav

č. 15880 z 4.2.1988zkouška realizována u uživatele ČSD-SZD Stříbro

dne 22.3.1988

Úplný protokol o provedené zkoušce je uložen v EZÚ

Výsledek zkoušky slouží pro potřebu zadavatele.


Vyřizuje: Ing Hodinář
………………………
vedoucí laboratoře 325
Ing. Jaroslav Holakovský
…………………………..
vedoucí zkušebny 320Přílohy: 4 listů

Co: