- 2 -

Na základě požadavku zadavatele byla provedena kapacitní zkouška staniční baterie analogicky dle ČSN 36 4346 čl. 24,25,26,126.

Obecné podmínky zkoušky

a/ Baterie byla před zkouškou nabita uživatelem.

b/ Vybíjení bylo realizováno konstantním provedením I = 14,5 A.

c/ Registrace kapacity odebrané z baterie byla provedena pomocí přímoukazujícího čítače Digatron.

d/ Střední teplota elektrolytu po dobu vybíjení byla 15 stupňů celsia. Z tohoto důvodu bylo nutno ve smyslu čl. 26 ČSN 36 4346 provést přepočet naměřené kapacity na 25 stupňů celsia

e/ Na baterii existují články s upadlými elektrodami. Tyto články výrazně limitují kapacitu celé baterie.

Z tohoto důvodu byla její kapacita vyhodnocena třemi způsoby :

1/ Kapacita baterie do poklesu napětí na prvém článku na napětí 1,8 V - Metodika Českých energetických závodů.

2/ Kapacita baterie do poklesu celkového napětí na hodnotu 1,8 x 30 čl. t.j. 54 V.

3/ Teoretická kapacita baterie při neuvažování neúplných článků t.j. do poklesu napětí na 1,8 V na prvém mechanicky úplném článku.

4/ Dále byly stanoveny kapacity jednotlivých článků baterie. Vzhledem k nebezpečí znehodnocení jednotlivých dříve vybitých neúplných článků (přepólování) bylo nutno vybíjení přerušit přet dosažením napětí 1,8 V u článků s nejvyšší kapacitou.

Naměřené hodnoty

ad 1 - Do poklesu napětí na prvém článku na hodnotu 1,8 V byla naměřena kapacita :

C při 15 °C
C kor. na 25 °C
% Cjm
81,32 Ah
88,39 Ah
60,09 Ah
ad 2 - Do poklesu celé baterie na hodnotu 54 V byla naměřena kapacita:

C při 15 °C
C kor. na 25 °C
% Cjm
100,9 Ah
109,6 Ah
75,6 Ah