- 4 -


Číslo
článkupoč. husto-
ta el.
(g/m3)

poč.napětí
(V)C
(Ah)
při 15 °C

C
(Ah)
kor. na 25 °C

C
(% Cjm)Poznámka
konečné
napětí (V)
25 1,18 2,13 149,8 162,8 112,2 1,80
26 1,17 2,12 >151,7 >164,9 >113,7 1,80
27 1,19 2,14 146,7 159,4 >109,9 1,80
28 1,18 2,13 151,7 164,9 113,7 1,80
29 1,16 2,03 91,56 99,5 68,6 zkrat na elektrodách
30
1,18
2,13
152,5
165,7
114,2
1,80


Vyřizuje: Ing Hodinář
vedoucí laboratoře 325