Zpráva

o prováděné kapacitní zkoušce akumulátorové baterie na ATÚ Stříbro dne 13.3.1989

Kapacitní zkouška byla zahájena ve 4 hod. 30 minut. Vybíjecí proud byl nastaven na 0,1 jmenovité kapacity akumulátoru t.j.: 14,5 A.
Pravidelně v hodinových intervalech byly odečítány hodnoty napětí na jednotlivých článcích a také celkové napětí baterie.
Před započetím zkoušky, v průběhu a po jejím ukončení byla změřena hustota elektrolytu jednotlivých článků (viz přilož. tabulka).
Teplota jednotlivých článků byla změřena v 10.35 hod, články měly teplotu 16-17 °C.

Vyhodnocení kapacity

1) Do poklesu napětí na prvním článku na 1,8 V

Jako první dosáhl hodnotu 1,6 V článek č.11 a to ve 13.37 hodin, t.j. za 9,1 hodiny.

C=I * t = 14,5 * 9,1 = 131,95 Ah pro teplotu 17 °C

přepočet pro teplotu 25 °C: C25 = C / l + k(T - 25)

C25 = 131,95 / 1 + 0,008 (17 - 25) = 131,95 / 0,936 = 140,97 Ah

C %jm = 140,97 / 1,45 = 97,2 %


2) Do poklesu celkového napětí na hodnotu 1,8 x 30 článků, t.j. na 54 V

Hodnoty 53,99 V byla dosažena v 15.28 hodin, t.j. za 10,95 hodin.

C=I * t = 16,5 * 10,95 = 158,775 Ah při 17 °C

C25 = 158,775 / 0,936 = 169,63 Ah (přepočet na 25 °C)

C %jm = 169,63 / 1,45 = 116,98 117 %


Kapacita dosahuje 117 % jmenovité kapacity (145 Ah)

V přiloženém grafu jsou znázorněny části vybíjejících charakteristik některých článků.

Postupně dosahovaly hodnoty 1,8 V tyto články:

13.37 hodin
13.44 hodin
14.24 hodin
14.25 hodin
14.26 hodin
14.30 hodin
čl. č. 11
čl. č. 3
čl. č. 12
čl. č. 26
čl. č. 24
čl. č. 2
Jak vyplývá z grafu kapacitní zkoušku nejvíce ovlivnil článek č. 12, který po dosažení 1,8 V měl další část vybíjecí charakteristiky značně strmou.