- 2 -

Na této akumulátorové baterii byla provedena v březnu 1988 Elektrickým zkušebním ústavem kapacitní zkouška, při které byly zjištěny jako vadné články č. 11, 12, 13, 22 a 29

Tyto články byly opraveny 11.3.1989 tímto způsobem

čl č. 11
čl č. 12
čl č. 13
čl č. 22
čl č. 29
výměna 2 elektrod
výměna celého článku za článek z vyřazené baterie
výměna 1 elektrody
výměna 1 elektrody
výměna 1 elektrody
Po této opravě byla u těchto článků aplikována metoda regenerace pomocí peroxidu s přísadou činidla (tzv. 2 regenerace - podle s. J. Mrázka)

Jak vyplývá z výsledku zkoušky a grafu všechny tyto pravované články kromě článku 12 jsou v dobrém stavu. Článek 12, který byl vyměněn celý, tudíž není naformován, se jeví jako nejhorší z celé baterie. Jeho naformování by mělo stav článku zlepšit, čímž by se takédále zlepšila kapacita celé baterie.

Dále je zajímavé chování článků označených v tabulce hodnot hustoty; článků s nízkou hustotou (11, 24, 26, 27, 30). I přes tuto okolnost např. články 27 a 30 měly poměrně dobré hodnoty napětí i na konci kapacitní zkoušky (1,794 V a 1,815 V). Rovněž zajímavý je stav článku 29 (byl opravován !), který jako jediný měl na konci kap. zkoušky napětí vyšší než 1,9 V (1,909).

Z porovnání výsledků s kapacitní zkouškou z roku 1988 vyplývá, že došlo ke zvětšení kapacity této akumulátorové baterie (zabudované v roce 1955)
Podle prvního způsobu (do poklesu napětí na prvním článku na 1,8 V) je přírůstek kapacity + 27 % podle druhého způsob (do poklesu celkového napětí baterie na 54 V) je přírůstek kapacity + 32 %.


Podle naměřených hodnot zprávu zpracoval Ing. Matějka
prac. OŘ - Plzeň, sl. 14
sděl. oddělení