ČEZ
Elektrárna Počerady

ČEZ, a.s.
ELEKTRÁRNA POČERADY
439 44 POČERADY
p. MRÁZEK JAN
AKUROS Cheb
Lesní 14
35002 Cheb
MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Počerady 4.9.2000


Věc: Reference - sledování výsledků regenerace akumulátorů elektrochemickou cestou

Na základě objednávky byla v roce 1994 v elektrárně Počerady provedena regenerace 3 ks velkopacitních staničních akumulátorových baterií typu J-28 220 V - 1008 Ah. Baterie vykazovaly před regenerací 15-20% jmen. kapacity. Část článků byla deformována pokroucením.

Při regeneraci byla provedena očista baterií od usazenin, výměna izolačních podloží a částečná výměna separátorů.

Byterie po regeneraci byly naformovány podle způsoby AKUROS Cheb na hranici 100% jmen. kapacity

Po roční kontrole bylo zjištěno, že dříve částečně zdeformované elektrody článků se vyrovnaly a to v důsledku změknutí olova. jejich kapacita po plném nabití dosáhla opět 100% kapacity.

V rámci stavebních úprav podlah byly baterie v roce 1998 vyřazeny z provozu. Kapacita baterií regenerovaných v roce 1994 nebyla nižší než 90%.

Při regeneraci byla potvrzena účinnost způsobu obnovy kapacity baterií prováděné firmou AKUROS CHEB.

  Ing. PAVEL Antonín
ved. elektro