PROTOKOL
o provedené regeneraci a kapacitních zkouškách akum. baterií


Jméno majitele /popř. organ./ ZSNP B. Šťiavnica
Adresa /bydliště/ B. Šťiavnica závod 2
Typ akum. baterie : AKUSIT
stav : nelze nabít
mimo provoz: 4 měsíce
V B. Šťiavnici dne : 10.31987

Způsob regenerace s použitím peroxidu vodíku 35%
jednoduchý
bez výměny elektrolytu
provedl : B. Šťiavnica dne 10.3.1987

Po regeneraci byl aku. 1 hod. nabíjen proudem 14


Záznam o nabíjení

Poř. Číslo 1 2 3 4 5  
dne/dat/ 6.5.87 9.5.87 15.5.87 18.5.87 20.5.87 22.5.87
provedl Rataj Rataj Rataj Rataj Rataj Rataj
nab. proud/A/ 12,5 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
po dobu/hod/ 16 20 20 20 24 24


Kapacitní zkouška

Poř. Číslo 1 2 3 4 5  
zatěž. proud /A/ 3xC20 6,25 6,25 6,25 3xC20 3xC20
po dobu 9,11´ 27,43 19,92 19,27 5,80 0,71
provedl Rataj Rataj Rataj Rataj Rataj Rataj
dne 7.5.87 10.5.87 16.5.87 19.5.87 21.5.87 21.5.87


Ověřil dne: 11.3.1987 podpis