A T E S T č. 01594


Skúšaný výrobok:

Metódy zkúšok:

Výsledek zkúšok:

prípravok LONGLIFE vyrobený podľa patentu č. 278 416 zo dňa 14.2.1994

ČSN 36 4310, čl.2.10, 2.11, 2.12 a 2.15

Celkovo bolo regenerovaných 182 ks akumulátorov, z ktorych sa podarilo oživiť 160 ks, čo je 87,9 %. Priemerné výsledky skúšok z týchto 160 ks AKB sú:


  Kapacita C20
1
Kapacita C20
2
Kapacita C20
3
RV - 18 ° minút Samovybíjanie 14 dní Samovybíjanie 28 dní Prebíjanie v hodinách
nové AKB 96 102 103 3,1 6 %dní 10 % dní 960
ročné AKB 58 76 81 2,3 9 % dní 22 % dní 540
skúšobné AKB + LONGLIFE 82 108 118 2,9 4 % 6 % 780


Celkové hodnocenie: Prínosy prípravku LONGLIFE
1. Prevedenie vodivých nečistoot na nevodivé a tým odstránenie skratov.
2. Odstránenie blokážnych vrstiev z elektród a tým umožnenie ich nabíjania a ďalšieho využívania.
3. Iniciácia aktívnych hmot pre zlepšenie ďalších elektrochemických pochodov.
4. Modifikácia a zpevnenie štruktúry kladnej aktívnej hmoty, čím dochádza k rozvinutiu jej povrchu a dlhodobému udržania v rozvinutom stave pri dlhodobo dobrom kontakte jej častíc (zníženie kalovania).
5. Zvýšenie kapacity C20 o 37 - 55 %
6. Zlepšenie štartovacieho vybíjania (RV) pri - 18 °C o 18 - 34 5.
7. Zvýšená odoľnosť voči prebíjaniu (teda životnosť) priemerne o 45 %.

Banská Šťiavnica, 28.5.1994


  Za skúšobňu 04 SR
podpis