Na uvedenou opravu je poskytována záruka podle doby uvedené ve smlouvě(zpravidla 6-12 měsíců). Doba záruky začíná běžet dnem převzetí baterie

1. Baterie musí být dobíjena do plných znaků dobití, vždy je – li z ní odebráno alespoň 30% její jmen. kapacity.

2.Baterie nesmí být ponechávána ve vybitém stavu a při vybitém stavu tj. pod 1,8 V nesmít být provozována.

3.Baterie musí být pravidelně udržována, čištěna a dolévána destilovanou vodou.

4. Baterie nesmí být vystavována nadměrnému otřesu, např. provozem na nerovné podlaze nebo komunikaci.

5. Baterie nesmí být při dobíjení přehřívána nad 40 stupňů Celsia.

6. Do akumulátorové baterie není přípustné dolévat kyselinu sírovou nebo přidávat jakékoliv regenerační přísady mimo uznaných a doporučených dodavatelem /zhotovitelem opravy/.

7. Do akumulátorové baterie se doporučuje dolévat destilovanou vodu až po nabití, není-li hladina elektrolytu pod hladinou vrchní části elektrod. Při dolévání destilovanou vodou po vybití baterie je nutné počítat se zvýšením hladiny elektrolytu po dobití. Není přípustné přelévat články baterie, aby z nich po nabití elektrolyt vytékal.

8. Záruka se neposkytuje na mechanické poškození baterie

9. O provozu baterie je nutné vést průběžně evidenci
- dobu provozu
- dolévání elektrolytu, čištění baterie
– měření baterie, hustoty elektrolytu alespoň 1x za měsíc a měření napětí článků / alespoň 2 hod. po odpojení od dobíjení/ sleduje se vyrovnanost článků a hustoty elektrolytu navzájem.

10. Akumulátorovou baterii je nutné alespoň 1x za měsíc dobít s doformováním tj.j po dobití baterie, kdy začne plynovat, nabíjet baterii proudem 35 C10 po dobu 20-30 hodin.

11. Při zjištěné neoprávněné reklamaci hradí náklady účastník

        Každou závadu je nutné ohlásit neodkladně, to platí i pro případ vzniklé rozdílnosti hustoty článků elektrolytu nad 0,02 g/m.

Datum:


Zhotovitel:        Objednatel: